Tarief en Huisregels

Tarief en Huisregels/protocollen gastouder opvang “BinnensteBuiten”

 

Tarief

Mijn uurtarief is €5,95 per uur per kind exclusief bureaukosten.
Dit tarief in inclusief: brood, fruit, tussendoortje, drinken, zonnebrand, billenzalf, en doekjes.
U dient zelf te zorgen voor luiers, flesvoeding, dieetvoeding, groentehap (indien anders afgesproken) en eventuele medicatie.

Kinderen ontbijten thuis mits anders afgesproken.

Doordat ik aangesloten ben bij een gastouderbureau heeft u recht op kinderopvang toeslag.
Het bureau komt jaarlijks een risico inventarisatie doen en organiseert thema avonden en cursussen waardoor ik op de hoogte blijf en mijn kennis kan verbreden. 
Ik hanteer een minimum van 5 uur per dag. Wilt u uw kind eerder ophalen? Dat mag maar u betaald alsnog 5 uur.

Weekendtarief

In overleg is het mogelijk om uw kinderen af en toe een zaterdag of zondag te brengen of feestdagen zoals 2e Paasdag of 2e Pinksterdag.
Echter zijn de kosten dan 150% ik reken een uurtarief van €8,95 per uur per kind.

Openingstijden/brengen en halen

Binnenstebuiten opvang is geopend op maandag tot en met vrijdag van 07.00 uur tot en met 18,00 uitzondering tot 19.00 uur.

U kunt uw kind brengen voor 08.15 uur of na 08.45 uur.
Op maandag dinsdag donderdag en vrijdag kunt u uw kind ophalen voor 14.15 uur of na 14.45 uur.
Op woensdag voor 12.15 of na 12.45 

Wennen

Uw kind mag 2 weken voor de start datum komen wennen. Dit wen moment vindt in overleg plaats.
Gemiddeld zo'n 2 a 3 uurtjes en ik probeer het zo te plannen dat uw kind hier een flesje drinkt indien nodig.

Ruilen/extra opvang/vakanties

Uren kunnen niet geruild worden. Als uw kind niet komt op het afgesproken moment worden uren doorberekend mits u dit een maand vooraf afmeld. Grote dingen zoals contractwijzigingen dienen een maand van te voren gemeld te zijn.
Dan komen de uren te vervallen. Uw kind kan altijd een extra dag(deel) komen mits de kind aantallen dit toe laten.

Vakanties dienen het eerste kwartaal voor het jaar te worden doorgegeven. Of bij start van de opvang.  Anders worden de vaste dagen in rekening gebracht, bij een flexibel contract word het gemiddelde ervan genomen.

Nationale feestdagen ben ik in principe gesloten op deze dagen worden er geen uren in rekening gebracht, mits in overleg anders is afgesproken,

Mijn streven is vakanties en vrije dagen voor een heel jaar door te geven. Mocht er destijds nog een vrije dag nodig zijn zal ik u hierover tijdig informeren.

Vrije dagen schooljaar 2018/2019

Donderdag 6 december
Ma 24 december 2018 t/m dinsdag 1 januari 2019
Maandag 22 april  (2e Paasdag) 
Vrijdag 26 april t/m  vrijdag 3 mei
Donderdag 30 mei (hemelvaartsdag)
Vrijdag 31 mei
Maandag 10 juni (2e Pinksterdag)
Woensdag 19 juni 2019
Maandag15 juli t/m Vrijdag 28 juli 2019

Maandag 14 oktober (maandag in de herfstvakantie)
Vrijdag  18 oktober (vrijdag in de herfstvakantie)
Vrijdag 6 december
Maandag 23 december 2019 t/m  woensdag 1 januari 2020

Huisregels

Bij BinnensteBuiten wordt er niet gerookt. Hebben we respect voor elkaar en voor de omgeving. Is hygiëne erg belangrijk. Dit leer ik de kinderen dan ook aan.

Adreswijziging/wijzigenen

Bij wijzigen van adres en/of telefoon nummer (s) dit graag zo spoedig mogelijk doorgeven. Wijziging aan het contract dienen 1 maand van te voren worden doorgegeven aan mij en aan het gastouderbureau waar u bij bent.

Ziekte

Bij ziekte van uw kind worden de uren doorberekend, aangezien ik beschikbaar ben voor opvang. U betaald 7 dagen door. Dus komt uw kind 3 dagen in de week, betaald u 2 weken en een dag.

Zieke kinderen zijn welkom, tenzij:

- Ze meer dan 39 graden koorts hebben.

- Ze meerdere diarree luiers hebben op een dag.

- Ze vochtige huiduitslag hebben (krentenbaard, koortslip, waterpokken, hand/mond/voet ziekte) zodra de blaasjes zijn ingedroogd kan uw kindje weer komen.

Heeft uw kind luizen, is uw kindje welkom mits u het haar heeft behandeld met shampoo/lotion en kammen. Worden luizen hier geconstateerd dient uw kindje direct te worden gehaald om behandeling te starten.

Bij ziekte van uw kind zal ik contact opnemen met een van de ouders om te overleggen wat te doen. Hierbij word gekeken naar de gemoedstoestand van uw kind. Aangezien het ene kind bij 38 graden koorts al flink ziek kan zijn terwijl het andere kind bij 39 graden koorts nog fijn aan het spelen is.

Antibiotica en zetpillen worden alleen gegeven in overleg met ouders en na het invullen van een formulier medicijngebruik.

Mocht ik ziek zijn word u daar van zo spoedig mogelijk op de hoogte gebracht. Uren worden niet in rekening gebracht. Indien nodig word dit gecorrigeerd bij de eerst volgende factuur.

Bij ziekte van uw kind betaald u

 Zwangerschap 

 In geval van zwangerschap en zwangerschapsverlof of ouderschapsverlof en alles wat gerelateerd is aan de zwangerschap van de ouder(s)/voogd, dient het honorarium volledig doorbetaald te worden aan de gastouder wegens beschikbaarheid. 
Kiest u ervoor uw kindje in die periode thuis te houden, dan geld het opzegtermijn van een maand en is uw plekje niet meer gegarandeerd na uw verlof.

Betalingsverplichting

Indien u de betalingsverplichting niet na komt, en om die reden een betalingsachterstand heeft van een maand of meer, zal de opvang direct gestopt worden. Wanneer u de betalingsachterstand voldaan heeft kan de opvang weer van start gaan.

Graag betalen binnen 3 dagen na goedkeuring van de uren voor het einde van de maand.

Opzegging

Opzeggen kunt u schriftelijk iedere eerste van de maand doen. Het opzegtermijn is een maand. In de laatste twee weken van de opvang mag er vrij genomen worden maar alle uren worden in rekening gebracht.

FOTOGALLERIJHier een kleine indruk van onze uitjes, omgeving, lokatie en meer